Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels

(SCIVV)

Contactpersoon:
Rob Poels (waarnemend)
Tel.:
Email: secretaris@vogelspeciaalclub.nl