Speciaalclub van Insecten- en Vruchtenetende Vogels

(SCIVV)

Contactpersoon:
S. Andringa
Tel.: 06-20740012 (bij voorkeur na 19.00 uur)
Email: secretaris@vogelspeciaalclub.nl